Působení CBD a dalších kanabinoidů na organismus - jak a s čím pomáhají

15.08.2023

Terezie Vašíčková

V tomto textu se pokusíme podívat na ne zcela jednoduchou a dnešním vědcům ne zcela jasnou problematiku, a to jakým způsobem a s čím nám vlastně kanabinoidy pomáhají.

Vědcům se podařilo z konopí oddělit a popsat skupinu tzv. fytokanabinoidů - THC, CBD, CBC, CBR, a dalších. Fytokanabinoidy z konopí jsou látky svým složením velmi, velmi podobné endokanabinoidům - látkám, které si tělo vytváří samo a které reagují s endokanabinoidní soustavou (částí naší nervové soustavy). Z historie staré i nedávné víme, že má konopí léčivé účinky. Vědci se v současnosti snaží přijít na to, jaké konkrétní látky v konopí jsou za to odpovědné, které látky léčí které nemoci a jaký mají vliv jejich různé aplikace.

V tomto smyslu jsou nejvíce probírané a zkoumané THC a CBD. U dalších kanabinoidů se buď neprojevují tak silné účinky, je jich v konopí obecně málo, nebo je třeba problém je z konopí vyextrahovat v čisté formě tak, aby byla možnost je z vědeckého hlediska zkoumat. Časem na ně zajisté také dojde, ale výše zmíněné dva zatím zaměstnávají vědeckou obec dostatečně.

Zvířata nebo lidé

Hned ze začátku je třeba si uvědomit jednu věc, většina lékařských výzkumů probíhá nejprve na zvířatech, a pokud jsou úspěšné, pokračuje zkoumání přímo na lidech. Pro nás citlivější povahy to není příjemné, ale bohužel dnešní vědecká legislativa nastavila tyto postupy, a pokud by se nedodržely, nebyly by nové poznatky schválené jako relevantní. Můžeme v tom vidět aspoň to pozitivum, že všechna fakta, která ohledně kanabinoidů říkáme o lidech, platí stejně i u zvířat.


Jak tedy fytokanabinoidy působí na organismus?

Prošla jsem skutečně velké množství odborných článků z různých koutů světa. Popisovaly všechny možné účinky konkrétního kanabinoidu na určitý typ rakoviny nebo epilepsie, ale samotnou odpověď na otázku "jak" explicitně nepsaly. Po jejich prostudování jsem dospěla k tomuto názoru:

  • tělo zcela zdravého člověka (zvířete) si vytváří endokanabinoidy samo dle potřeby tak, aby přirozeně reagovalo na svoje životní situace.

  • v případě, že dojde k nějaké nerovnováze (většina z nás to tak má), nějakým způsobem přestane tělo produkovat dostatek endokanabinoidů a začne pociťovat bolest, nemoc, nepohodu

  • když se v tomto stavu začnou tělu dodávat externí kanabinoidy, začne endokanabinoidní nervová soustava opět správně reagovat a dostávat tělo zpět do rovnováhy.

Tak to může být vidět třeba na příkladu nespavosti. Člověk se dostane do dlouhodobého stresu, nedokáže se večer uvolnit a usnout - tělo přestane produkovat dostatek vlastních endokanabinoidů, které by hlavě řekly: "klid, uvolni se, teď si můžeš odpočinout". Místo toho je člověk stále ve vnitřním napětí. Když si potom před pokusem usnout dá třeba CBD kapky, zvýší se mu hladina kanabinoidů v těle, nervová soustava s nimi začne reagovat a člověk začne normálně spát.

K tomuto příkladu je dobré říct, že ani přirozené ani jiné kanabinoidy tělo nikde neskladuje. Buď je spotřebuje okamžitě, když jsou potřeba, nebo je vyplaví [1].

Co víme o endokanabinoidní soustavě?

Endokanabinoidní soustava je poměrně nedávný objev. Ale vždy byla a je součástí našich organismů. Vědcům se u endokanabinoidní soustavy podařilo rozlišit dva druhy receptorů, které reagují na kanabinoidy - CB1 a CB2. Pro laika může být zajímavé, že receptory CB1 jsou ve velkém přítomny v mozku, játrech a slinivce břišní [2]. CB2 receptory se vyskytují hlavně na povrchu imunitních buněk[3]. Zjednodušeně řečeno můžeme říct, že se tyto receptory vyskytují v různé hustotě po celém našem těle.

Objevení endokanabinoidní soustavy je skutečně přelomové. Zjistilo se totiž, že jejím hlavním úkolem je udržení homeostázy (celkové rovnováhy všech orgánů a procesů v těle)[1]. Z toho jasně vyplývá, že se při její nedostatečné funkci začnou v těle objevovat různé neduhy.


Při jakých nemocech kanabinoidy pomáhají

Poruchy spánku

Konkrétně u CBD je potvrzeno, že má pozitivní účinky u poruch spánku. Ať už se jedná o schopnost usnout, spát po dlouhou dobu či kvalitu spánku samotného[4]. U samotného konopí se o této indikaci zmiňuje již v roce 1563 lékař Garcia de Orta, který zkoumal lidové byliny Indie[5].

Snižování úzkostných stavů a deprese

Opět u CBD moderní věda referuje o snižování výskytu úzkostných stavů[4] a depresí[2]. Což opět není takovým překvapením, vzhledem k tomu, že o této schopnosti konopí věděli lidé už ve starověké Číně[5].

Chronické bolesti

U chronických bolestí je třeba vzít v potaz původ bolesti. Pokud se podíváme na využití CBD v této oblasti, jsou zde zprávy, že je možné pomocí CBD snižovat bolest a zánět způsobený artritidou při aplikaci na kůži. Dále se ví, že CBD může snižovat zánětlivou a neuropatickou bolest[4]. Kanabinoidy mohou mít také efekt při snížení bolesti u zánětů střev [7]. Dále se v moderní medicíně pracuje s kanabinoidy jako pomoci při redukci neuropatické bolesti[5]. Konopí jako rostlina, která je schopna mírnit různé typy bolesti, byla známa již ve starověké Číně a Indii[6].

Astma

Proti astmatu se používalo konopí jak ve staré Indii, tak později i v Africe, kam jej donesli Arabské kmeny[6].

Rakovina a nádorová onemocnění

Výzkumy ukázaly, že kanabinoidy jsou velmi užitečné při léčbě rakoviny. Je tady ale potřeba říct, že se úspěšnost léčby samotného onemocnění lišila podle typu rakoviny a dávkování kanabinoidů.

Něco jiného je prevence. Pro tu vyšly velmi zajímavě výsledky experimentálních studií, které ukázaly, že když probíhá stimulace receptorů CB1 a CB2 kanabinoidy, vyvolává to v těle protinádorová opatření a zamezuje potencionální tvorbu rakovinných buněk[3].

Většina výzkumů se zaměřuje na užití CBD a THC. Některé řešily pouze užití THC, některé kombinaci THC a CBD a některé pouze CBD. V případě této nemoci je třeba konstatovat, že THC se jeví jako "divoká karta". Pomineme-li ten důležitý fakt, že jako jediný známý kanabinoid vyvolává THC u člověka psychotropní účinky, při léčbě rakoviny může pomoci (v určitých případech má lepší výsledky než CBD), ale zároveň i uškodit. Ukázalo se, že THC může v jisté koncentraci podporovat růst nádorů. Oproti tomu CBD zabraňuje další tvorbě rakovinných buněk - konkrétně se to potvrdilo u rakoviny prsu a prostaty[3].

Epilepsie

Konopí se používalo pro potlačení epileptických záchvatů už ve staré Indii[6]. Současné poznatky toto jen potvrzují a přesněji určují CBD jako nejúčinnější kanabinoid. CBD je schopno s touto nemocí pomoci ve velmi závažných případech dětské epilepsie, jako jsou Dravetův syndrom a Lennox-Gastaut syndrom. Jeho účinky na toto onemocnění (snižuje četnost záchvatů a může tlumit jejich průběh) jsou natolik vyjímečné, že byl ve Spojených státech oficiálně schválen lék Epidolex s CBD[4].

Neurodegenerativní onemocnění - Parkinsonova, Alzheimerova, Huntingtonova choroba

U těchto onemocnění bylo pozorováno po užívání endokanabinoidů snížení jejich příznaků [1,2,5]. U Parkinsonovy nemoci se jedná o podstatné snížení třesu.

Roztroušená skleróza

U roztroušené sklerózy byla pozorována symptomatická úleva při aplikaci kanabinoidů[5]. Pro její léčbu je v Německu povolena tinktura obsahující THC a CBD v poměru 1:1 ve formě spreje[3].

Protizánětlivé a antibakteriální účinky

Kanabinoidy jsou svou strukturou podobné protizánětlivým buňkám v těle[1]. Proto není divu, že se konopí používalo k léčbě různých zánětů[6]. Vysoké protizánětlivé účinky byly potvrzeny u CBD, které je na tyto problémy doporučováno[3].

Ale nejen protizánětlivé, ale i antibakteriální účinky můžeme najít u fytokanabinoidů. Jsou potvrzené pozitivní výsledky v léčbě zlatého stafylokoka[8] aj. bakterií.

Pomoc při bojích se závislostmi

Jsou zde reference, že kanabinoidy mohou pomáhat proti fyzickým závislostem [2,5]. U CBD bylo pozorováno snížení chutí na tabák, heroin,alkohol, cannabis, opiáty a stimulanty[4].

Diabetes

Konopí jako lék proti cukrovce bylo používáno již v 19. století[6]. V současnosti probíhají výzkumy, které se zabývají širokospektrálním užitím kanabinoidů. Žádaným výsledkem je potvrzení, že jsou schopny snižovat cukr v krvi[9].


Širokospektrální efekt

Pod pojmem "širokospektrální" se rozumí, že substance obsahuje větší množství různých kanabinoidů, ne pouze jeden. Můžeme se setkat s termínem "full spektrum", zde by měly být zastoupeny všechny kanabinoidy, které se vyskytují v konopí, tedy včetně THC. U širokospektrálních substancí se očekává většina fytokanabinoidů vyjma THC[10].

Zmiňuji se zde o tom z toho důvodu, že v textu výše se na některých místech psalo o konkrétní látce, jako THC nebo CBD a jinde byly pouze "kanabinoidy". V tomto případě se účinky pozorovaly u směsi více fytokanabinoidů a není jasné, které konkrétní kanabinoidy mají takový účinek. Z praxe je jasné, že při použití širokospektrálních kanabinoidů je efekt mnohem vyšší, než třeba při použití samotného CBD. Proč? To věda zatím neví.

V nabídce máme celou řadu kvalitních produktů ze skutečného konopí, ne pouze z laboratorní syntézy. Prohlídnout si je můžete zde

Zdroje

[1] Helcman, Martin. Endokanabinoidy. https://magazin-konopi.cz/endokanabinoidy/

[2] Zou, S.; Kumar, U. Cannabinoid Receptors and the Endocannabinoid System: Signaling and Function in the Central Nervous System. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 833. https://doi.org/10.3390/ijms19030833

[3] Barbara Dariš1, Mojca ancer Verboten2, Željko Knez1,3, Polonca Ferk. Cannabinoids in cancer treatment: Terapeutic potential and legislation. Bosnian Journal of Basic Medical Science, 2018. https://www.academia.edu/38474780/02_3532_13770_1_LE_RA_pdf?email_work_card=title

[4] Grinspoon, Peter. Cannabidiol (CBD): What we know and what we don´t. https://www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476

[5] Federica Messina, Ornelio Rosati, Massimo Curini, M. Carla Marcotullio. Cannabis and Bioactive Cannabinoids. 2015, Studies in Natural Products Chemistry. https://www.academia.edu/20632148/Cannabis_and_Bioactive_Cannabinoids?email_work_card=title

[6] Zuardi, Antonio Waldo; History of cannabis as a medicine: a review. https://www.academia.edu/9443352/History_of_cannabis_as_a_medicine_a_review?email_work_card=title

[7] Grinspoon, Peter. The endocannabinoid system: Essential and mysterious. https://www.health.harvard.edu/blog/the-endocannabinoid-system-essential-and-mysterious-202108112569

[8] Helcman, Martin. Antibakteriální účinky konopí a jeho aktivních látek. https://magazin-konopi.cz/antibakterialni-ucinky-konopi-a-jeho-aktivnich-latek/

[9] Helcman, Martin. Minoritní kanabinoidy. https://magazin-konopi.cz/minoritni-kanabinoidy/

[10] Helcman, Martin. Pravda o celém spektru. https://magazin-konopi.cz/pravda-o-celem-spektru/