Hirudoterapie a ozonoterapie  doplňková péče o nehojivé rány

15.08.2023

Pokud se ke klasické léčbě nehojivých ran přidá jako doplněk hirudoterapie a ozonoterapie, může se pacient dočkat celkového zhojení rány a regenerace postižené lokality.

Autoři: Karel Kučera (hirudoterapeut, www.lecbapijavicemi.cz) , Terezie Vašíčková

Zkušený lékař

Před několika lety mne oslovil MUDr. Emil Záhumenský. Doktor Záhumenský má vlastní zařízení ve Zlíně, kde se specializují se na diabetes a nehojivé rány. Má dlouholetou praxi se syndromem diabetické nohy, nedokrvením dolních končetin, nehojících se ran - bércových vředů.

K léčbě svých pacientů používá doktor Záhumenský ne zcela známou terapii ozonem. K tomu se využívá tzv. generátor ozonu, což to jednoduché zařízení, které vyrábí z kyslíku ozon. Celý proces ozonizace probíhá tak, že se pacientovi na nohu navleče uzavřený pytel, do kterého generátor pouští po dobu 30 minut ozon. Po této době dochází k ukončení terapie a ozon se z pytle vysaje zpět do zařízení, kde je přeměněn zpět na kyslík. Tuto terapii lze aplikovat i na jiné částí těla než je noha, například celou spodní část těla do pasu či podpaží, záleží na užitém typu ozonizačního pytle. Části těla, kde byla metoda použita, je díky tomu prokrvenější.

Ozonoterapie

Hlavním přínosem ozonizace je, že hubí veškeré viry a bakterie v ráně či na povrchu kůže, kde byla použita. Toto lze praktikovat i přes obvazy. Pokud se ozonizuje otevřená rána, po ošetření se pouze obváže. Pravidelná řada ozonoterapie pomáhá člověku zbavit se chronického stavu.

Jak člověku může vzniknout nehojivá rána?

nehojivá rána vzniká po úrazu, u diabetiků klidně třeba při pedikúře, když se omylem stříhne (může mít menší citlivost v nohou). Taková rána se nehojí, zůstává otevřená. Což může být zapříčiněno oslabenou imunitou. Když se ráně od počátku nevěnuje dostatečná péče, tak se začne zvětšovat, až se díky špatnému prokrvení může začít objevovat nekrotická tkáň.

Standardně by měl člověk s takovou ránou včas navštívit lékaře, popřípadě si vyžádat doporučení na podiatrii, i když lze podiatra navštívit i bez žádanky od praktika.

Dále dle stavu rány probíhá ošetření, čištění rány a převazy. Domácí běžnou péčí se rána nezahojí. Rána se může více otevírat a hrozí, že se přes ni dostane celkový zánět do těla. Proto se běžně při léčbě používají i antibiotika.

Tento negativní proces lze zvrátit kombinací odborné péče a doplňkové péče - ozonoterapie s hirudoterapií.

Jak to všechno začalo

Před lety jsem měl jednoho klienta, který trpěl právě otevřenou chronickou ránou dolní končetiny. Z vývoje hirudoterpie bylo vidět, že potřebuje ještě další odbornou péči. Doporučil jsem MUDr. Záhumenského. Ten klientovi změnil lékopis, aby se nastartovalo hojení a ránu ošetřil, tzn. odstranil z ní nekrotickou tkáň. Po ošetření rány následovala ozonoterapie.

Po té se pacient vrátil k hirudoterapii. Při dalším užití pijavic a ozonoterapie bylo vidět, že se rána rychle hojí a zlepšila se mikrocirkulace a prokrvení končetiny.

Po této zkušenosti s MUDr. Záhumenským dále pokračujeme v kombinování odborné lékařské péče, ozonoterapie a hirudoterapie u pacientů s chronickými otevřenými ranami a diabetem.

Proč to pomáhá?

Hirudoterapie pozitivně působí na diabetes. Snižuje se užívání množství inzulinu. Napraví mikrocirkulaci krve v ráně, zvýší se prokrvení rány, rána se proenzymuje a následně vydrenážuje, obnoví se tok lymfy.

Důležitým faktorem při užití pijavic je, že se rána předčasně neuzavře (nezůstane zánětlivé ložisko skryté uvnitř končetiny), ale zacelí se až poté, co je plně vyhojená a vytvořená zdravá tkáň.

Ozonoterapie hubí viry a bakterie v ráně, prokrvuje jemné podkoží, celkově napomáhá prokrvení končetiny i rány samotné a urychluje hojení. 

Společně tyto dva způsoby léčby urychlují hojení rány až 2,5x.

Když kombinujeme v jednom dni obě dvě terapie, tak je potřeba, aby první proběhla hirudoterapie a až následně ozonoterapie. Je to proto, že pokud by byla první ozonoterapie, pijavice by se na kůži odmítaly přisát.

Konkrétní případy:

Pacientka, 65 let, nehojivá rána, bérec, levá dolní končetina

Paní přišla po odborném ošetření na doporučení s otevřeným bércem. Rána o průměru 7-10 cm, okolí rány bylo tmavě hnědé až silně zarudlé.

Pijavice se přikládaly přímo do otevřené rány. Proběhlo 10 procedur s týdenním rozestupem kombinace pijavic a ozonoterapie.

Došlo u ní k vydrenážování rány, obnovení mikrocirkulace a proudění lymfy a celkové povzbuzení imunitního systému. Rána se po několika sezeních začínala zacelovat a uzavírat.

Po 10 sezeních se rána zcela zavřela. Na pohmat bylo cítit, že je noha dobře prokrvená, lymfa proudí, zabarvení kůže bylo do růžova.

Pacient, 63 let, po úrazu paty

Pacient přišel po několika operacích opět na doporučení od doktora Záhumenského.

Pacient měl silný otok nohy, ztvrdlé lýtko a ztvrdlou oblast od lýtka až po patu. Otevřené rány. Noha zabarvená od tmavě rudé až po zeleno fialovou. Noha byla na dotyk horká.

Po 15 sezeních hirudoterapie v kombinaci s ozonoterapií se noha změnila.

Rány se vyhojily, noha byla bez otoku a zabarvení, měla přirozenou teplotu a velmi dobré prokrvení celé dolní končetiny.

Pacientka, 45 let, otevřená rána po operaci achilovky

Pacientka přišla s tříměsíční otevřenou ranou na achilovce, která se vyvinula po její operaci.

Rána byla zarudlá, horká, zanícená a bolestivá.

Po 5 sezeních pouze hirudoterapie se rána zacelila, barva kůže se vrátila do normálu, teplota oblasti rány byla normální, achilovka bez bolesti, kůže se plně zhojila.


Praxe ukázala, že kombinace hirudoterapie a ozonoterapie je pro pacienta velkým přínosem a celkově urychluje hojení a pomáhá rehabilitace těla jako organismu.


V nabídce máme přípravky, které Karel Kučera doporučuje jako podporu hirudoterapie. Prohlédnout si je můžete zde.